Riskli Yapı Testi

Kentsel Dönüşüm Türkiye’nin 81 Vilayetini, İlçe, Kasaba ve Köylerini kapsamaktadır. Kentsel Dönüşüm sürecinin başlaması için binanın Riskli Yapı olarak tescillenmesi gerekmektedir. Binanızın Riskli Yapı olarak tescillenmesi için mülk sahiplerinden bir kişinin Bakanlıkça onaylı yetkili kuruluşlarından birine Riskli Yapı Testi başvurusunda bulunması gerekmektedir

Binanızın Riskli Olabileceği Durumlar

 • Binanız 2000 yılından önce yapılmış ise
 • Binanın yapımında hazır beton kullanılmamış ise
 • Binanızın kolonlarından alınan karot örneği sonucunda: Beton dayanımı C10 ve altında çıktı ise
 • Bina bodrum katında,  rutubet; kolon ve kiriş demirlerinde paslanma varsa
 • Bina bodrum katında su izolasyonu yok ise
 • Binanın herhangi bir katında; kolon ve kirişlerinde çatlaklıklar var ise
 • Binanın herhangi bir katında yapılan tadilat sırasında taşıyıcı kolon ve kiriş kesilmiş ise
 • Binanızın zemininde oturma ve buna bağlı temelinde farklı oturma; bina kolon kirişlerinde çatlaklar var ise BİNANIZ RİSKLİ OLABİLİR

Riskli Yapı Tespiti Raporu Başvuru Evrakları

 • Lisanslı Firmanın İl Müdürlüğüne Başvuru Dilekçesi
 • Mülk Sahibinin Talep Dilekçesi
 • Mülk Sahibinin Tapu Fotokopisi
 • Mülk Sahibinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Tapudan alınmış Mülk Sahipleri ve Arsa Payı oranlarını gösteren Güncel Tapu Takyidat Belgesi
 • Belediyeden alınmış binanın Statik Projesi veya Statik Proje olmadığında dair resmi yazı
 • Emlak Vergisi Bina Bildirimi
 • Belediyeden UAVT yazısı (Yerleşim yeri doğrulama yazısı)
 • Vekaletname (Malik adına Vekaleten işlem yapılması durumunda)

Riskli Yapı Tespiti Raporu için Binanızda Yapılan Teknik İncelemeler:

 • Binanızın mevcut projesine göre yerinde kontrolü
 • Binanıza ait proje yok ise binanızın rölövesinin çizilmesi
 • Her katta karot ile beton numune alınması ve alınmış beton numunelerine basınç testlerinin yapılması
 • Her katta; kolon, betonarme perde, kirişlerde röntgen ve sıyırma ile donatı tespitinin yapılması ayrıca var ise korozyonun belirlenmesi
 • Binanın oturduğu zeminin taşıma kapasitesi ve depremselliğinin belirlenmesi için zemin etüt raporu hazırlanması
 • Elde edilen veriler ışığında yapının 3 Boyutlu Simülasyonunun yapılarak deprem dayanıklılığının belirlenmesi
 • Tüm yapılan çalışmalar sonucu binanıza ait riskli yapı testi raporunun hazırlanması

Deprem Dayanıklılık Raporu

Ülkemizin büyük bir kısmının deprem kuşağında olması ve zamanında ilkel biçimde inşaa edilen yapıların ömürlerini tamamlaması ile mülk sahiplerinin yaşamları risk altına girmiştir. Mülk Sahipleri eğer isterlerse Riskli Yapı Tespitinden farklı olarak Kentsel Dönüşüm sürecine girdirmeden sadece yapılarının Depreme Dayanıklılığını ölçtürebilirler. Bunun için yetkili kuruluşlardan Deprem Dayanıklılık Raporu alınması işlemlerine başvurması yeterli olacaktır.

Deprem Dayanıklılık Raporu alarak binanızı Kentsel Dönüşümde yapılan Riskli Yapı sürecine sokmadan sağlamlığını ölçtürebilirsiniz.