r-industry-798642-2

Mühendislik & Mimarlık

Mühendislik

Kaba İnşaat  & İnce İnşaat

MEF Yapı – Danışmanlık, Mühendislik & Mimarlık, ekip ruhuyla birçok büyük ölçekli projeye imza atmış; bölgede çalışmalar yapmış ve yapmakta olan profesyonel dinamik disiplinli şantiye ekibiyle kaba inşaat-ince inşaat ve duvar imalatında çözüm ortağınız olarak güvenli yaşam alanları üretmektedir.

Mef Yapı her zaman için üstlendiği projeleri en yüksek kalitede, en az maliyetle,  planlanan iş programından daha kısa sürede ve iş güvenliğinden kesinlikle taviz vermeden bitirmeyi amaçlamaktadır. Branşımız gereği kaba yapı-ince işçilik projelerimizde idari ve teknik kadronun yanında saha personeli olarak kalıpçı, demirci, mastarcı-duvarcı, sıvacı,  iskeleci, iş güvenlikçi ve düz işçilerden oluşan kalifiye ekiplerimiz bulunmaktadır.

Faaliyet Alanları

  • Kaba İnşaat Teknik ve İşçilik Desteği
  • Betonarme Kalıp İşçiliği
  • Betonarme Demir İşçiliği
  • İnce İnşaat Teknik ve İşçilik Desteği (Sıva, şap, alçı, boya, seramik, mermer, parke, mantolama,izolasyon)
  • Duvar İşçiliği

Harita Mühendislik & Hafriyat

Harita Mühendislik Faaliyet Alanları

Proje Öncesi Hizmetler

Proje Altlıklarının Oluşturulması
● Halihazır harita (plankote) Yapımı
● Altyapı  Rölövelerinin Çıkarılması

Proje Hizmetleri

● Karayolu Projeleri
● Kavşak Projeleri
● Altyapı, Yağmursuyu ve Atıksu Projeleri

Proje Uygulama ve Kontrol

● Betonarme Projeleri
● Çelik Projeleri
● Yol Projeleri
● Altyapı Projeleri
● Enerji Nakil Hatları
● Haberleşme Hatları

Harita Hizmetleri

● İmar Uygulaması
● Kamulaştırma
● Coğrafi Bilgi Sistemleri
● İfraz – Yola Terk
● Sınır Düzeltmesi – Kontur Gabari
● Plankote
● Alım- Aplikasyon
● Cins Değişikliği
● İhdas

Rölöve Projeleri

● Dış Cephe (boyutlu) Rölöve
● İç Mekan Rölöve
● Restorasyon Rölöve

Deformasyon Ölçmeleri

● Yüksek Binalara ait Deformasyon Ölçmeleri
● Tarihi Binalara ait Deformasyon Ölçmeleri
● Raylı Sistem Deformasyon Ölçmeleri
● Köprü, Tünel ve Otoyollarda Deformasyon Ölçmeleri

Mimarlık

Mimarlık çerçevesinde MEF Yapı olarak yaklaşımımız müşteri merkezli olup,
yüksek kaliteli projelendirmeleri mühendislikle birlikte müşterilerine paket olarak mimari konsepten uygulamaya kadar sunmaktır.