Kentsel Dönüşüm Kanun ve Uygulamaları

Kentsel Dönüşüm hakkındaki kanuna buradan erişebilirsiniz.

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı

Kentsel Dönüşüm sürecine girmiş Riskli Binada oturan mülk sahipleri İstanbul İli’nde İlçe Belediyelerine diğer İllerde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ ne başvuruda bulunarak Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı alabilir. Aynı binada 1 yıldır kiracı olan vatandaşlar da İstanbul İli’nde İlçe Belediyelerine diğer İllerde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ ne  başvuruda bulunarak Taşınma Yardımı alabilirler. Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı ile Taşınma Yardımı geri ödemesizdir.

Kira Yardımı İçin Gerekli Başvuru Evrakları

Riskli binadaki Mülk Sahipleri;

 1. Başvuru Formu (Islak imzalı olmalıdır)
 2. Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
 3. Riskli Yapı Tespit Raporu (Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden alınacak)
 4. Tapu Belgesi ve taşınmaza ait güncel Tapu Kaydı (Bağımsız bölümü belli olmayan arsa paylı tapularda ayrıca Riskli Yapı Tespit Raporunda belirtilen adres ve ada/parsel bilgileri ile uyumlu olacak şekilde bağımsız bölümü gösterir emlak vergi beyannamesi istenecektir)
 5. Riskli Yapı Tespit Raporunda belirtilen, Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihten önceki son 3 aydan veya sonraki son üç aydan herhangi birine ait elektrik, su, doğalgaz, sabit hatlı olmak şartı ile telefon, internet hizmetleri ile ilgili herhangi bir fatura,
 6. Riskli olarak tespit edilen yapıda Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihte ikamet ettiğine ve riskli olarak tespit edilen yapıyı tahliye ettiğine dair eski ve yeni adresini gösteren Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden alınacak imzalı, mühürlü Adres Bilgileri Raporu,
 7. Yıkılan Yapılar Formu (Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden alınacak)
 8. Binanın yıkıldığını teyit eden Belediye / İlgili Kurumca verilmiş ıslak imzalı ve mühürlü yazı (Boştur Yazısı) istenecektir. (Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden alınacak)
 9. Hak Sahibine / Vekiline ait vadesiz TL, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ‘ye ait hesap cüzdanı fotokopisi istenecektir.

Riskli binada bulunan İş Yeri Sahipleri ise bu evraklara ilaveten;

 1. İmza Sirküleri
 2. Sicil Kaydı Belgelerini ilave etmelidir.

Vekâletname İle Başvuru Yapılacak İse;

 1. Vekâletname ile yapılacak başvurularda tüm bu evraklara ilaveten, Vekâletnamede “6306 sayılı Kanun kapsamında yapılacak Kira Yardımı başvurusu için yetki verilmesi” ibaresinin yer alması
 2. Vekaletname Aslı ve Fotokopisi
 3. Vekâletname ile birlikte vekilin Kimlik Aslı ve Fotokopisi gereklidir.

Taşınma Yardımı İçin Başvuru Evrakları

Riskli Binada Bulunan Konut Kiracıları İçin

 1. Başvuru Formu (Islak imzalı olmalıdır)
 2. Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
 3. Riskli Yapı Tespit Raporu (Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden alınacak)
 4. Riskli Yapı Tespit Raporunda belirtilen adres ile uyumlu olacak şekilde başvuru yapan kiracı adına kayıtlı, Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihten önceki son 3 aydan veya sonraki son üç aydan herhangi birine ait elektrik, su, doğalgaz, sabit hatlı olmak şartı ile telefon, internet hizmetleri ile ilgili herhangi bir fatura
 5. Kiracının riskli olarak tespit edilen yapıda Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihte ikamet ettiğine ve riskli olarak tespit edilen yapıyı tahliye ettiğine dair eski ve yeni adresini gösteren Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden alınacak imzalı, mühürlü Adres Bilgileri Raporu
 6. Yıkılan Yapılar Formu (Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden alınacak)
 7. Kiracı / Vekiline ait vadesiz TL, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ‘ye ait hesap cüzdanı fotokopisi istenecektir.

Riskli Binada Bulunan İş Yeri Kiracıları İçin

Riskli binada bulunan konut kiracılarından istenen belgelere ek olarak;

 1. İmza sirküleri, (Firmayı temsile yetkili kişilerin)
 2. Sicil Kaydı Belgesi

Mülk Sahipleri İçin Kaç Ay ve Ne Kadar Kira Yardımı Yapılacak ?

Mülk Sahipleri için ödenecek kira yardımı miktarı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Aylık kira bedeli, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi oranında güncellenecektir. Kira yardımının süresi azami 18 aydır.

 

İl Nüfusu Kira Yardımı
300.000’e Kadar 535 ₺
300.000 – 500.000 Arası 605 ₺
500.000 – 750.000 Arası 675 ₺
750.000 – 2.000.000 Arası 745 ₺
2.000.000 – 4.000.000 Arası 810 ₺
4.000.000’dan Fazla 860 ₺

Kiracılara Kaç Ay ve Ne Kadar Taşınma Yardımı Yapılacak ?

Kiracılara taşınma masrafları dikkate alınarak bir defaya mahsus olmak üzere kira yardımı yapılır. Kiracılara ödenecek kira yardımı miktarı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

İl Nüfusu Taşınma Yardımı
300.000’e Kadar 1070 ₺
300.000 – 500.000 Arası 1210 ₺
500.000 – 750.000 Arası 1350 ₺
750.000 – 2.000.000 Arası 1490 ₺
2.000.000 – 4.000.000 Arası 1620 ₺
4.000.000’dan Fazla 1720 ₺

Kentsel Dönüşüm Kredisi

Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamında eski, ekonomik ömrünü tamamlamış, depreme dayanıksız binalarınızı Kentsel Dönüşüm Kredisinden yararlanarak yeniden inşaa ettirebilirsiniz. Kentsel dönüşüme girmiş binanız kat karşılığına uygun ise Kentsel Dönüşüm Kredisi kullanarak ev de satın alabilirsiniz. Riskli binadaki kiracılar da eğer taşınma yardımı almadı ise Kentsel Dönüşüm Kredisinden yararlanarak ev satın alabilirler. Riskli binada bulunan mülk sahipleri, Kira Yardımı ile Kredi desteğini birlikte alamaz. İkisinden birini tercih etmelidir. Riskli Yapı Tespit Raporu Bakanlık tarafından onaylandıktan sonra Kentsel dönüşüm kredisini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile anlaşma sağlamış bankalardan herhangi birine başvuruda bulunarak alabilirsiniz. Hemen her bankanın bakanlık ile anlaşması mevcuttur.

Kredi Yardımında Alınması Gereken Belgeler

Mülk Sahibi İçin

 1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 2. Tapu Belgesi
 3. Riskli Bina Tespit İnceleme Formu
 4. İkametgah Belgesi
 5. Yeni Adresi Gösteren Adrese Dayalı  Nüfus Kayıt Örneği
 6. Bina Emlak Vergi Beyanı
 7. Güncel Tapu Takyidat Belgesi
 8. Müteahhit Firma ile Yapılan Sözleşme gereklidir.

Kiracı İçin

 1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 2. Riskli Bina Yapı İnceleme Formu
 3. İkametgah Belgesi
 4. Yeni Tapu (Yeni alınacak taşınmaza ait)
 5. Adrese Dayalı  Nüfus Kayıt Örneği Aslı
 6. Müteahhit Firma ile Yapılan Sözleşme gereklidir.

Kentsel dönüşüme girmiş binadaki mülk sahipleri mevcut her bağımsız bölüm için en fazla 125.000 TL Kentsel Dönüşüm Kredisi kullanabilirler. Bir hak sahibi en fazla 5 bağımsız bölümü için 625.000 TL Kentsel Dönüşüm Kredisi kullanabilir. Bayındırlık birim fiyatlarına göre 10 daireli, her biri 100 m2  daireden oluşan toplamda 1.000 m2 inşaat alanlı orta düzeyde inşaat kalitesinde, depreme güvenli  inşaa edilmiş bir binanın yaklaşık maliyeti aşağıdaki gibidir;

Ortalama Yeni Bina Maliyeti = 1.000 m2 x 1250 TL = 1.250.000 TL (Bu Maliyet yapıda kullanılan malzemeye göre artış gösterebilir.)

Bir dairenin m2’si ne kadar büyük olursa olsun en fazla 125.000 TL Kentsel Dönüşüm Kredisi kullanabilir. 200 m2 daireniz için  de en fazla 125.000 TL Kentsel Dönüşüm Kredisi kullanabilirsiniz.

125.000 TL Kentsel Dönüşüm Kredisinin yeterli olmadığı durumlarda mülkünüzün durumuna göre BANKALAR güncel faiz oranlarından ek kredi kullandırabilmektedirler.

Kredi Türü Faiz Desteği Oranı Azami Ödemesiz Dönem (Yıl) Azami Vade (Yıl) Kentsel Dönüşüm Kredi Üst Limiti (₺)
Güçlendirme Kredisi 4% 2 10 50.000
Konut Yapım Kredisi 4% 2 10 125.000
İşyeri Yapım Kredisi 3% 2 7 125.000

Kentsel Dönüşüm Kredisi Veren Bankalar

Ziraat Bankası
Vakıfbank
DenizBank
Yapı Kredi
QNB Finansbank
Şekerbank
Garanti
Türkiye İş Bankası
Akbank
Halkbank
ING Bank
Albaraka
TEB
Kuveyt Türk
Turkiye Finans
ABank